Kadra

Kadra pedagogiczna

Nasza kadra to zespół pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, specjalistów i instruktorów, którzy dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Realizując program przedszkola korzystamy z nowoczesnych metod pedagogiki, ale także sięgamy po autorskie pomysły. Swoją pasją inspirujemy i motywujemy dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. Każdego dnia z entuzjazmem i pomysłowością uczymy, wyjaśnimy, inspirujemy, jednocześnie pozostawiając przestrzeń na odkrycia i własną twórczość dzieci.

Ewelina Kwiatkowska

Ewelina Kwiatkowska

Dyrektor Przedszkola, dyplom Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z zakresu Komunikacji i Promocji w Biznesie, magister Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestnik kursu języka angielskiego w The London Skills Institute w Londynie. Dyrektor i założyciel Niepublicznego Przedszkola Fun Park w Słubicach. Doświadczenie zdobyte w trakcie 8 lat kierowania placówkami przedszkolnymi, a przede wszystkim w próbie najwyższych lotów jaką jest macierzyństwo.

Katarzyna Miś

Katarzyna Miś

Dyrektor Pedagogiczny, kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w Studium Pedagogicznym w Szczecinie podczas studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz kwalifikacje w zakresie zarządzania placówka oświatową w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. wykształcenie wyższe z zakresu chemii zdobyte na Politechnice Szczecińskiej Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Nauczyciel z piętnastoletnie doświadczeniem zawodowym. Prywatnie mama dwójki dzieci.

Grażyna Galin

Grażyna Galin

kierownik placówki, dyplomowana pielęgniarka z wieloletnim stażem na oddziale pediatrycznym. Od lat współpracuje z świetlicami środowiskowymi jako opiekun dzieci z dysfunkcjami. Doświadczenie pedagogiczne zdobyła podczas pracy w przedszkolu Stowarzyszenia Edukacyjnego "Razem". Wieloletni wolontariusz wielu akcji charytatywnych i pomocowych. Prywatnie mama dwóch cudownych córek.

Paulina Kurek

Paulina Kurek

lektor języka angielskiego, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Posiada doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego oraz w pracy z dziećmi. W nauczaniu stosuje metodę Total Physical Response z użyciema zabaw ruchowych, piosenek i nagrań angielskich, literatury anglojęzycznej oraz wszelkiego rodzaju atrakcyjnych pomocy naukowych. Jest w placówce koordynatorem projektu "Dwujęzyczne Dzieci", programu powszechnej dwujęzyczności.

Agata Łesak

Agata Łesak

nauczyciel terapeuta, prowadząca w Kolorowych Motylach zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Magister Pedagogiki, specjalność: Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Dzieckiem oraw Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Psychomotoryka. Doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach żłobkowych, przedszkolnych, a także jako wychowawca i koordynator świetlicy środowiskowej. Z powodzeniem ukończyła szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy dla najmłodszych oraz Pedagogika zabawy wg Klanzy.

Mirela Piątkowska

Mirela Piątkowska

nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wieloletnia wolontariuszka Uniwersytetu Dziecięcego, gdzie organizowała i uczestniczyław Dzięcięcych Festiwalach Nauki, oraz brała udział w musicalach "Dziecięca podróż w Krainę Bajek", "Dziecięca podróż oczyma wyobraźni" przy Uniwersytecie szczecińskim. Ukończyła również kurs tworzenia i analizowania Bajek Terapeutycznych, z jej miłości do sztuki rodzą się rónież zainteresowania, m.in. Metodą Aktywnego Słuchania Muzyki B.Strauss.

Katarzyna Galin

Katarzyna Galin

nauczyciel wychowawca, koordynator autorskiego projektu Kolorowych Motyli -"Kolorowa Matematyka". Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku pedagogika elementarna z wspieraniem zdolności dzieci. Posiada certyfikat z zakresu Pierwszej Pomocy. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Edukacyjnym "Czym skorupka za młodu", jako opiekunka do dzieci i wolontariuszka w świetlicach środowiskowych.

Katarzyna Grala

Katarzyna Grala

nauczyciel, prowadząca zajęcia terapeutyczne z elementami SI, licencjat z pedagogiki przedszkolnej, zdobyty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp., obecnie studentka oligofrenopedagogiki. Ukończony kurs z zakresu Sensoplastyki.

Angelika Bucior

Angelika Bucior

nauczyciel, koordynator autorskiego projektu w Kolorowych Motylach "Zabawy z literkami". Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii polskiej, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte podczas pracy w placówkach oświatowych

Magdalena Świderska

Magdalena Świderska

nauczyciel, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., kierunek; Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia, specjalizacja nauczycielska. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w przedszkolu jako opiekun i wychowawca dziecięcy. Z zamiłowania animator zabaw dziecięcych.

Kubiak Izabela

Izabela Kubiak

nauczyciel z dwuletnim doświadczeniem. Uzyskała tytuł licencjata w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie studentka studiów magisterskich, specjalność rewalidacja-oligofrenopedagogika. Ukończony kurs z zakresu Sensoplastyki.

Kamila Karkusz

Kamila Karkusz

pedagog, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, absolwentka studiów II stopnia Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Doświadczenie w pracy zdobyła w Ośrodku Edukacyjnym "Czym skorupka za młodu" oraz w Kole Naukowym Pedagogów-Terapeutów AGO w Poznaniu.

Klaudia Jacykowska

Klaudia Jacykowska

nauczyciel wychowawca, absolwentka PWSZ w Gorzowie Wlkp. kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek pedagogika małego dziecka.

Anita Gajzler

Anita Gajzler

nauczyciel wychowawca, ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z promocją zdrowia w PWSZ Gorzów Wlkp. i studia magisterskie z filologii polskiej z komunikacją medialną w PWSZ Gorzów Wlkp.

Natalia Drąsejko

Natalia Drąsejko

nauczyciel wychowawca, absolwentka PWSZ w Gorzowie Wlkp na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zdobyła w Ośrodku Edukacyjnym "Czym skorupka za młodu".

Klaudia Pawlak

Klaudia Pawlak

nauczyciel wychowawca, ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z promocją zdrowia w PWSZ w Gorzowie Wlkp. Doświadczenie w pracy zdobyła w Pogotowiu Opiekuńczym i w Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii.

Aleksandra Indykiewicz

Aleksandra Indykiewicz

nauczyciel wychowawca, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz edukację elementarną i terapię pedagogiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobyła w ośrodku edukacyjnym "Czym skorupka za młodu" oraz w Kole Naukowym Pedagogów-Terapeutów AGO w Poznaniu.

Monika Trojniar

Monika Trojniar

nieoceniona pomoc dla nauczycieli, strażnik pełnych brzuszków naszych podopiecznych i porządku w placówce.

Aneta Cinka

Aneta Cinka

logopeda, członek Polskiego Związku Logopedycznego, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Logopedia z Terapią Pedagogiczną, uzyskując tytuł logopedy oraz terapeuty pedagogicznego. Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Magister Pedagogiki w zakresie psychopedagogiki na Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Kursy i szkolenia z zakresu: Diagnozy i terapii w postępowaniu logopedycznym, Zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, Profilaktyki i terapii ręki. Nauczyciel z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym.

Jolanta Kępka

Jolanta Kępka

nauczyciel muzyki, tańca i śpiewu absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ukończyła studia w zakresie edukacji artystycznej i rytmiki. Po studiach pracowała w poznańskiej akademii muzycznej na stanowisku asystenta (emisja głosu). Od lat umuzykalnia i edukuje dzieci i młodzież w zakresie muzyki, tańca i śpiwu w Gorzowie Wlkp. W szkołach muzycznych uczy rytmiki, kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych. Przez dwa lata prowadziła audycje muzyczne i koncerty dla dzieci w Filharmonii Gorzowskiej. Obecnie również nauczyciel kształcenia słuchu w szkole muzycznej pierwszego stopnia.

Aleksandra Modzelan

Aleksandra Modzelan

Szachowe Nuty to działająca od kliku lat firma na gorzowskim rynku, wypełniająca lukę w edukacji szachowej najmłodszych – przedszkolaków, która na dodatek łączy Królewską Grę z muzyką. Pani Aleksandra wykształcona pedagogicznie i muzycznie, na każde zajęcia oprócz szachownicy bierze ze sobą gitarę. W trakcie nauki o drewnianym wojsku nie brakuje bowiem czasu na szachowe piosenki.

Katarzyna Klewińska

Katarzyna Klewińska

"Buźka" Akademia Twórczego Juniora. Osoba posiadająca zmysł artystyczny, umiejętność obserwacji otaczającego świata i czerpania z niego inspiracji. Osoba kreatywna, uśmiechnięta i optymistycznie nastawiona do życia, kochająca dzieci i oddana całym sercem swojej pracy."Kreuje mną przekonanie, że każde dziecko jest wyjątkowe i zdolne do stworzenia niepowtarzalnej wizjii świata " :) Jej pasją jest arteterapia. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w tym kierunku. Obecnie jest wykładowcą, animatorem, trenerem sensoplastyki, trenerem kreatywnego rozwoju i autorem nowatorskich warsztatów Masoplastyki. Prywatnie mama 8-letniej córki, dzięki której od paru lat udalo jej się połączyć pracę ze swoim hobby, szeroko pojętym rękodziełem artystycznym, prowadząc zajęcia plastyczne i warsztaty artystyczne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W wolnych chwilach (razem z córką) zajmuje się scrapbookingiem i dekorowaniem decoupaqe.

Co nas wyróżnia?

  • mamy dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej,
  • w swojej pracy wykorzystujemy najnowsze koncepcje, metody i formy pracy,
  • gwarantujemy nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszym przedszkolu?

Zadzwoń lub napisz do nas a odpowiemy na twoje pytania.

Zadzwoń do nas
+48 884 764 488

Napisz do nas
biuro@kolorowemotyle.pl